Milik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia parafii

Email

Ilustracja pochodzi z książki "Słońce zachodzi nad łemkowszczyzną" Jana Gajura

Erygowana podobno 1575.
Obecna zbudowana 1813, odnowiona 1926. Orientowana. Drewniana. Trójdzielna: prezbiterium prostokątne, szersza, wydłużona nawa i babiniec pod wieżą wzniesione na zrąb. Wieża od zach. kwadratowa, o pochyłych ścianach pobitych w części środkowej gontem, z nadwieszoną izbicą, konstrukcji słupowej.

Przy prezbiterium od pn. zakrystia, przy nawie od pn. i pd. dwie niższe kaplice (tworzące rodzaj transeptu). Wewnątrz pozorne sklepienia zwierciadlane. Dachy siodłowe na różnych poziomach,  nad prezbiterium i nawą łamane i zwieńczone cebulastymi kopułkami z ozdobnymi krzyżami; hełm wieży cebulasty.

Ikonostas rokokowo-klasycystyczny 1806 (szczytowa jego część rokokowa, może ze starszego ikonostasu). Cyborium w kształcie arki przymierza, klasycystyczne z tradycjami rokokowymi, zapewne z czasu budowy cerkwi. Fotel neogotycki pół. w. XIX. Podstawa feretronu klasycystyczna.

Obrazy:
Św. Trójca w architektonicznej ramie rokokowo-klasycystycznej, koniec w. XVIII;
Zdjęcie z krzyża z półfigurą Boga Ojca w górnej części obrazu, w otoku z liści akantu, ok. 1700. Dwa lichtarze drewniane, klasycystyczne.

Źródło: "Katalog zabytków sztuki w Polsce" Tom1. woj. krakowskie pr. Jerzego Szablowskiego, Warszawa 1951.

 


Zaakceptuj używanie plików cookies na tej stronie.