Milik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mieszkańcy

Email

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Milik liczy około 700 mieszkańców.

ZATRUDNIENIE
Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w wielu firmach i instytucjach na terenie gminy.

EMIGRANCI
Wiele osób wyjechało z kraju w celu zarobkowym. Prawie w każdej rodzinie jest ktoś kto wyjechał. Można powiedzieć, że mamy międzynarodową wieś :-). Najwięcej osób wyjechało w latach dziewięćdziesiątych. Najstarsi pracują za granicą od kilkudziesięciu lat.

Najczęściej wyjeżdżamy do:

 • Hiszpanii
 • Niemiec
 • Irlandii
 • Szwecji
 • Włoch
 • Austrii
 • Anglii
 • Szwajcarii


Obserwuje się powolne powroty najstarszych emigrantów. Również ci z najkrótszym pobytem za granicą planują powrócić w ciągu najbliższych lat.

EDUKACJA
Do około 2000 roku dzieci najczęściej kończyły edukację w szkołach zawodowych lub w szkołach średnich. Później dużą popularnością w regionie cieszyły się szkoły policealne typu "studium" i coraz częściej młodzi mieszkańcy wybierali studia. Liczba studentów stale rośnie.
Najczęściej studiujemy w Rzeszowie, Lublinie, Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu.

 


Zaakceptuj używanie plików cookies na tej stronie.