Milik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia w skrócie

Email

Pierwsza wzmianka o Miliku pochodzi z XIV-XV wieku.

Osada powstała może nieco później niż w XIV w. - raczej w XV, wspomina już Długosz (w testamencie Piotra Wyżgi starosty czorsztyńskiego).

W 1575 r. Franciszek Krasiński nadał Teodorowi sołtysowi z Andrzejówki przywilej na lokacją wsi na prawie wołoskim wzdłuż potoku Milik, i na grunt dla ksiądza gr.-katolickiego (poświątne).

Synowie owego Teodora, Jan i Ignacy uzyskali w 1596 r. potwierdzenie przywileju, a 1770 r. w sporze z sołtysami tej wsi Jakóbem Cichańskim, i innymi wygrał przed biskupem Sołtykiem Konstanty Miejski, presbyter, poświątne w szerszych granicach, jakie parochom od 1639 r. przysługiwało.
Milik był filią parafii Andrzejówki i dopiero w XVIII w. stał sią odrąbną parafią.

Źródło: "Na szlakach łemkowszczyzny" Dr Krystyna Pieradzka, Kraków 1939r.
Zdjącie: Magur 92.

 


Zaakceptuj używanie plików cookies na tej stronie.