Milik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wody Mineralne

Email

DO WÓD MINERALNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W NASZYM REGIONIE ZALICZAMY

Sodowe, potasowe, wapniowe, magnezowe, chlorkowo-sodowe, żelaziste

Wody mineralne lecznicze, o właściwościach leczniczych, wody termalne i solanki
Poludniowa część województwa małopolskiego,obejmująca obszar dawnego województwa nowosądeckiego stanowi najbogatszy region w Polsce pod względem ilości wystąpień wód leczniczych i o właściwościach leczniczych, a także ich wykorzystania do celów balneologicznych i/lub rozlewnictwa.

Wody uznane za lecznicze występują w 15 uzdrowiskach lub miejscowościach uzdrowiskowych. Większość małopolskich uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych znajduje się w dolinie Popradu - pomiędzy Tyliczem, Krynicą, Muszyną, Żegiestowem, Wierchomlą, Łomnicą, Piwniczną, a Głębokiem. Jest to tzw. centralna strefa hydrochemiczna karpackich prowincji wód mineralnych.

Druga strefa obejmuje rejon Szczawnicy-Kroscienka, Szczawy i Wysowej. W obydwu strefach występują wody wodorowęglanowe typu szczaw pochodzenia infiltracyjnego wypływające z utworów fliszu karpackiego. Szczawy są wodami odnawialnymi, które nasycone w głębszych warstwach dwutlenkiem węgla w drodze ku powierzchni wzbogacają się w składniki mineralne lugowane ze skał otaczających.
Oprócz tego w regionie II zewnetrznokarpackim w miejscowościach Rabka i Wapienne występują solanki i wody siarczkowe.

Istnieje kilka rejonów perspektywicznych dla udokumentowania zasobów wód leczniczych w miejscowościach uzdrowiskowych Głębokie, Milik, Łomnica oraz w miejscowościach potencjalnie uzdrowiskowych - Wierchomla i Poreba Wielka.

W 1999 r. zostały wydane koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie wód leczniczych i o właściwościach leczniczych w miejscowościach Milik i Łomnica.
Dane pochodzą z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie www.krakow.pios.gov.pl

Poprawiony: piątek, 18 lutego 2011 07:07  


Zaakceptuj używanie plików cookies na tej stronie.